Підтвердження структури власності ТОВ, ПП. Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Оновлення інформації про бенефіціарного власника ТОВ, ПП. Львів. Одеса.


+380994806229 WhatsApp, Telegram, Viber

вартість 1400 грн – 1 робочий день


З 12 липня по 12 жовтня 2021 року обов’язково необхідно оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб на виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Даний закон ще вступив в силу в квітні 2020 року і вже з того моменту вимагав оновлювати та подавати інформацію про бенефіціарних власників юридичних осіб. Однак, виконати цю вимогу було не можливо, оскільки не було розуміння, якої форми та змісту має бути інформація про бенефіціарниго власника.

Листом Міністерства юстиції України від 23.04.2020 р. N 3887/8.4.4/32-20 було роз’яснено, що до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників для проведення реєстраційних дій не вимагається.

В березні 2021 року Міністерство фінансів України Наказом № 163 від 19.03.2021 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» вирішує питання про форму та зміст структури власності, а тому положення вищезгаданого закону вступають в силу і обов’язкові до виконання кожній юридичній особі в якої наявний бенефеціарний власник.


Бенефеціарний власник це контролер, який має вирішальний вплив  на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб та володіє часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або правом голосу в юридичній особі.


Яким чином здійснюється оновлення інформації про бенефіціарного власника та/або надання такої інформації вперше?

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», було доповнено пунктом 22 та  визначено, що:

  • юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Документи, що подаються для оновлення та/або підтвердження інформації про бенефіціарного власника!

Реєстратору подаються:

  • заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 АБО заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;
  • структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу № 163;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

* В окремих випадках також необхідно додавати офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність особі корпоративних прав або підтверджують можливість особи здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи.


📣Замовити або отримати безкоштовну консультацію можна онлайн або за телефоном +380994806229 WhatsApp, Viber, Telegram

    ОНЛАЙН ЮРИДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАНТ “ПРАВОВИЙ СЕГМЕНТ”

    *консультації надаються безкоштовно