Реєстрація ГО (громадської організації) Львів

+380994806229 WhatsApp, Telegram, Viber

вартість повного супроводу по реєстрації ГО договірна


Реєстрація ГО Львів включає в себе підготовку необхідних документів та подачу їх до державного реєстратора, який приймає рішення про реєстрацію та вносить відомості про громадську організацію до Єдиного реєстру юридичних осіб (у випадку реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи).

ЗУ “Про громадські об’єднання” (далі за текстом – Закон) розрізняє дві форми громадських об’єднань: громадська організація (засновниками та членами (учасниками) є фізичні особи) та громадська спілка (засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи). Для того, щоб зареєструвати громадську організацію у Львові потрібно відповідати положенням вищезгаданого закону.


❗Первинні консультації щодо реєстрації громадської організації – надаються БЕЗКОШТОВНО❗


Реєстрація ГО Львів являє собою внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей:
– про повне та скорочене найменування громадського формування українською та англійською мовою;
– про місцезнаходження;
– про засновників та членів громадських формувань;
– про органи управління громадського формування;
– про керівника;
– про види економічної діяльності тощо.


Реєстрація громадської організації Львів. УМОВИ.

Для того, щоб зареєструвати ГО потрібно відповідати положенням ЗУ “Про громадські об’єднання“, а саме:

 1. На установчих зборах повинно бути не менше двох засновників;
 2. 18 років (крім молодіжних організацій, з 14 років) та повна дієздатність засновників;
 3. Громадянини України, або іноземці, які законно перебувають в Україні – та мають ідентифікаційний код платника податків;
 4. Найменування ГО не повинно бути тотожним із іншим зареєстрованим найменуванням ГО, також в найменуванні не можна використовувати назви державних органів, слова “державний”, “комунальний” та похідні від них. (*реєстрація ГО вимагає, щоб повне та скорочене найменування організації українською мовою – не співпадало повністю із іншими найменуваннями вже зареєстрованих організацій).

Реєстрація ГО вимагає підготовки таких документів:

Для того, щоб зареєструвати громадську організацію Львів потрібно підготувати 1⃣ Статут, 2⃣Протокол установчих зборів засновників, 3⃣реєстр присутніх, 4⃣відомості про керівні органи та особу, що може має право подавати документи для державної реєстрації, 5⃣структуру власності ГО. Реєстрація ГО вимагає уважності до деталей та відповідності всіх реквізитів документів із законодавством України. Далі розглянемо вимоги до кожного конкретного документа:

1⃣ Статут громадської організації повинен відповідати ст. 11 Закону, та тому повинен містити:

 • найменування громадського об’єднання та за наявності – скорочене найменування;
 • мету (цілі) та напрями його діяльності;
 • порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);
 • повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);
 • періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
 • порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);
 • порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;
 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання;
 • порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 • порядок внесення змін до статуту;
 • порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Статут затверджується на установчих зборах засновників про створення ГО та підписується ВСІМА ЗАСНОВНИКАМИ.


2⃣ Протокол установчих зборів засновників про створення ГО повинен містити:

 • номер протоколу, реквізити про час та місце зборів, порядок денний, відомості про результати голосування та підписи Голови та секретаря установчих зборів;
 • реєстрація ГО вимагає розгляду та затвердження на установчих зборах таких питань: обрання голови та секретаря зборів та надання їм права підпису протоколу на інших документів; прийняття рішення про створення ГО та затвердження мети діяльності; затвердження повної та скороченого найменування (назви) українською та іноземною мовою ГО; підписання та затвердження Статуту ГО, обрання керівника та членів керівних органів ГО; визначення особи, яка має право представляти ГО при її державній реєстрації; інші необхідні питання.

Також, реєстрація громадської організації Львів вимагає підготовки до протоколу 3⃣реєстр присутніх, який повинен містити: ПІП засновників, їх дату народження, для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює, особистий підпис. Реєстр підписує Голова та Секретар установчих зборів про створення ГО.


4⃣Відомості про керівні органи та особу, що подає документи до реєстратора, для здійснення державної реєстрації громадської організації. Реєстрація ГО до цього документа вимагає наступні реквізити: ПІП посадових осіб в керівних органах, їх дату народження, РНОКПП, посаду, засоби зв’язку. Підписують ці відомості Голова та Секретар установчих зборів.


5⃣Структура власності ГО, документ без, якого реєстрація ГО Львів не можлива. Законодавець надав нам приклади оформлення структури власності в залежності від особливостей розподілу часток або прямого/опосередкого вирішального впливу тощо. Приклади тут.


Питання, які часто задають❓

Реєстрація ГО можлива при умові, що опитування та голосування на установчих зборах засновників здійснюється за допомогою аудіовізуальних засобів звʼязку?

 • Законодавець не передбачив такої можливості, як наприклад при голосуванні на Загальних зборах, що можуть відбуватися за допомогою аудіовізуальних засобів звʼязку, а тому, з точки зору, законодавства це не можливо, однак на практиці зустрічається протилежне.

Реєстрація громадської організації у Львові можлива без нотаріальної довіреності від засновників для подачі пакету документів до реєстратора?

 • Так, можлива. У протоколі окремим питанням, слід винести про уповноваження певної особи представляти ГО для здійснення реєстраційних дій, а також у відомостях про керівні органи, цю особу потрібно вказати.

Щоб зареєструвати громадську організацію у Львові потрібно сплачувати адмінстративний збір?

 • При первинній реєстрації ГО адміністративний збір відсутній.

Реєстрація ГО Львів, у які строки відбувається?

 • У більшості випадків реєстрація громадської організації у Львові займає 3 робочі дні з моменту подачі документів до реєстратора.

Реєстрація ГО відбувається одночасно з внесенням такої організації до реєстру неприбуткових організацій?

 • Так, при умові, що статут організації відповідає та містить вимоги ст. 133 Податкового кодексу України.

📣Замовити реєстрацію ГО або отримати безкоштовну консультацію можна онлайн або за телефоном +380994806229 WhatsApp, Viber, Telegram

  м. Львів
  тел.: +38(099)480-62-29 WhatsApp, Viber, Telegram
  email@legal-s.com.ua
  10:00 – 19:00, ПН-ПТ

  ОНЛАЙН ЮРИДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАНТ “ПРАВОВИЙ СЕГМЕНТ”


  Реєстрація ГО під нашим супроводом у Львові гарантовано пройде за 3 робочі дні. Ми гарантуємо та беремо повну відповідальність за правильність документів. Повний розрахунок тільки після повної реєстрації ГО!
  Етапи роботи з нами:
  1. Безкоштовна консультація;
  2. Підготовка всіх необхідних документів;
  3. Погодження та підписання документів у засновників;
  4. Подача документів та реєстрація ГО;
  5. Повний розрахунок.

  Ви не зрозуміли як проходить реєстрація ГО у Львові або у Вас виникли запитання можете звернутися заповнивши вищезазначену форму або зателефонувати за телефоном +380994806229 WhatsApp, Viber, Telegram